Gom Chicken – Fest For Food

Gom Chicken


picture

ไก่ทอดสไตล์เกาหลี

" ร้านนี้ใส่ใจเลือกใช้เฟสท์ "

ที่คุณอาจสนใจ

picture
ขาหมู พ.4

กรุงเทพมหานคร / เขตห้วยขวาง


อาหารจานเดียว

07.00 - 14.00


ไม่ระบุ

picture
ก.พานิช

กรุงเทพมหานคร / เขตพระนคร


ขนม/ของหวาน

07.00-18.30 น.